Điều kiện vé và hoàn hủy vé

Điều kiện vé

SkyBoss

Eco

Promo

Thay đổi tên Hành khách

- Đổi tên cho cả hành trình

- Thu phí thay đổi

- Đổi tên cho cả hành trình

- Thu phí thay đổi

Không áp dụng

Thay đổi chuyến bay

- Miễn phí thay đổi

-Thu chênh lệch giá vé (nếu có)

- Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có)

- Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có)

Thay đổi ngày bay

- Miễn phí thay đổi

-Thu chênh lệch giá vé (nếu có)

- Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có)

- Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có)

Thay đổi chặng bay    

- Miễn phí thay đổi

-Thu chênh lệch giá vé (nếu có)

- Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có)

- Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có)

Nâng hạng

 

-Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé

- Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé

Điều kiện thay đổi

- Trước giờ khởi hành 03 giờ

- Trước giờ khởi hành 03 giờ

- Trước giờ khởi hành 03 giờ

Bảo lưu vé

- Không áp dụng

- Không áp dụng

- Không áp dụng

Hoàn/Hủy vé

- Không áp dụng

- Không áp dụng

- Không áp dụng

Hành lý xách tay

10 Kg

07 Kg

07 Kg

Hành lý ký gửi

30 Kg

Phải mua thêm

Phải mua thêm

Xem thêm quy định về hành lý xách tay tại: https://vietair.com.vn/tin-tuc/quy-dinh-ve-hanh-ly-xach-tay-cua-vietjet

Xem thêm quy định về hành lý kí gửi tại: https://vietair.com.vn/tin-tuc/quy-dinh-ve-hanh-ly-ki-gui-cua-vietjet-air

Bình luận Facebook
Tin tức cùng chuyên mục